Potřebujete kvalitní měřicí přístroje? Požadujete, aby vaše přístroje splňovaly požadavky ČSN a EN? Obraťte se s důvěrou na nás. Přístroje od firmy GOSSEN-METRAWATT GmbH jsou zárukou, že vás nezklamou.

  • Kombinované víceúčelové přístroje pro revize elektrických zařízení
  • Kombinované přístroje pro revize elektrických spotřebičů
  • Kombinovaný přístroj pro revize zdravotnických zařízení
  • Měřicí přístroje pro měření izolačních odporů
  • Analyzátor sítě, měření energie
  • Klešťové měřicí transformátory proudu
  • Měřicí přístroje pro měření zemních odporů a specifického odporu půdy
  • Multimetry digitální a analogové

Aktuální přehled a ceny zde

Kompletní katalog přístrojů 2016-2017 (E)

Přehledový katalog přístrojů 2018/2019

Přístroje pro měření v lékařském prostředí

Ceník GOSSEN-METRAWATT (od. 01.02.2019)

metraw.pdf

(v ceníku jsou uvedena i volitelná příslušenství k jednotlivým přístrojům)